Het afgelopen jaar is er extra energie gestoken in het inventariseren van de ongewervelden in Limburg in functie van een publicatie.
Dit leverde verschillende nieuwe soorten kevers, spinnen en mieren op voor Limburg of soorten met maar een heel beperkte verspreiding.

-eerste meldingen van de vermiljoenkever (Cucujus cinnaberinus) in Belgiƫ
-Helophorus nubilus in Lommel op een schraal grasland
-Stenus circularis, een kortschildkever in Zonhoven

-enkele meldingen van de mier Lasius bicornis in hoogstamboomgaarden