Een korte beschrijving voor het werken met de kaarten.

1. Wat staat er op de kaarten?

Broedvogels: hier staan alle gegevens op van de inventarisatie van de broedvogels periode 1974-1985, 1990-1993, 2000-2003 en de gegevens van de bijzondere broedvogels na 2003

Paddenstoelen : de inventarisatie in functie van de paddenstoelenatlas 2004.  Een verder update wordt voorbereid.  Momenteel zijn er al meer dan  2 200 soorten uit Limburg gekend.

Hogere planten : alle gegevens die gepubliceerd zijn in de Limburgse plantenatlas (1972-1993), aangevuld met de inventarisaties van wegbermen en excursies van de Limburgse Plantenwerkgroep en het SAP-clubje  2011.  De gegevens van de periode tussen 1994-2010 komen nog op de site.

Kevers: alle inventarisaties van de LIKONA werkgroep tot 2011.
Momenteel staan er 2232 kaartjes op de site

Spinnen: 453 kaartjes met waarnemingen van recente inventarisaties.

 

2. Welke kaarten zijn er beschikbaar?

Kaarten met als achtergrond de grenzen van de Limburgse gemeenten.
Kaarten met als achtergrond de bodemkaart: Kempen, Leemstreek, Zand-Leem, Maasvallei en Voeren